Hình Ảnh

Clip – Đá Muối Được Khai Thác Và Chế Tạo

Đá muối được khai thác từ Pakistan thông qua nhiều bước chế tạo để đến được Việt Nam. Cùng xem cách họ làm như thế nào nhé.

Gửi bình luận của bạn